پوستر/ بیش از 45 میلیون ایرانی عضو در تلگرام


شبکه‌های اجتماعی با نفوذ در میان مردم کشورمان هواداران زیادی برای خود دست‌وپا کرده است. شبکه اجتماعی تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 15میلیارد پیام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است.

به گزارش زاهدان بلاگ به نقل از همه با هم، شبکه‌های اجتماعی با نفوذ در میان مردم کشورمان هواداران زیادی برای خود دست‌وپا کرده است. شبکه اجتماعی تلگرام با 170 هزار کانال ایرانی پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است.