توصیه شهید علی توکلی به دانشجویان


به گزارش زاهدان بلاگ به نقل از  وبلاگ عکس نوشته، به مناسبت روز دانشجو عکس نوشته توصیه شهید به دانشجویان بر روی این پایگاه قرار گرفت.

1