همه با هم نوشت: به مناسبت روز آزاد سازی خرمشهر شهر سرزمین نخل های سوخته پوستر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص این روز مهم بر روی این پایگاه قرار گرفت.