«علیرضا بزی»مشاور ارشد تغذیه: رژیم گرفتن‌های افراطی و اختلالات تغذیه‌ای، می‌تواند موجب نازایی زنان در سنین جوانی شود. یکی از معمول‌ترین علائم هشداردهنده تاثیرگذاری مشکلات تغذیه‌ای بر باروری زنان این است که دوره‌های عادت ماهانه در آنها متوقف می‌شود. نقطه هیپوتالاموس در مغز آزاد شدن هورمون‌هایی را از غده هیپوفیز در کنترل دارد که نقش این هورمون‌ها تنظیم فعالیت دوره‌های ماهانه و توان تولیدمثلی در زنان است. وقتی یک زن وزن زیادی از دست بدهد، این مکانیسم در مغز او متوقف می‌شود.  بدن زنان به آهن نیاز دارد و با کاهش شدید وزن، ذخیره املاح بدن آنها به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند که در نتیجه تاثیر نامطلوبی بر قدرت بارور شدن در آنها برجای می‌گذارد. نه تنها کاهش شدید وزن بلکه هر نوع اختلال تغذیه‌ای می‌تواند چنین عوارض نامطلوبی به دنبال داشته باشد و در نهایت زنان را از نعمت بچه‌دار شدن محروم کند.