همه با هم، به مناسبت 10 اردیبهشت ماه روز خلیج فارس پوستر آن بر روی این سایت قرار گرفت.