بر روی صندلی در حیات قاب عکس جوان 29 ساله ای دیده می شود که در چارچوب این قاب نام شهید مدافع اسلام که صبح دیروز وارد شهرستان زاهدان شد، حک کردند؛ به محض ورودمان صدای گریه های زنی سیه پوش توجه ما را به سمت خود جلب کرد. طبیعی بود اگر شیون و زاری می کرد چرا که در جوانی، داغدار همسرش شده بود ولی وقتی استواری و صبر زینبی او را می دیدی از صبر او به اعجاب می افتادی و قطعا به این باور می رسیدی که زینب وار همسرش را راهی میدان نبرد کرده و هم اینک نیز باید زینب وار یادگار عقیل را بزرگ کند.

شهدای مدافع اسلام همان هایی که برای دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلامی کیلومترها دورتر از مرز جمهوری اسلامی به جانفشانی برخواستند. در وصف این شهدا باید گفت که آنان عمق انقلاب اسلامی را درک کرده و از حریم ولایت و حرم اهل بیت (ع) دفاع کردند از اینرو است که اقتدار نظام و هر آنچه داریم را مدیون خون آنان هستیم.
همسر شهید در وصف خصوصیات اخلاقی همسرش ادامه می دهد: همسرم راه اسلام را خیلی دوست داشت و دفاع از اسلام برایش حائز اهمیت بود، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بود از اینرو اگر نیاز باشد من حاضرم بار دیگر فرزندم را نیز برای دفاع از اسلام راهی میدان نبرد حق علیه باطل کنم و خودم نیز بعنوان پرچم داری استوار تحت لوای رهبری به دفاع بر خیزم.