همه با هم منتشرکرد: پوستر " اینترنت سالم" با معرفی شبکه های اجتماعی بر روی این سایت قرار گرفت.