همه با هم نوشت: ماجرای نخستین نامه‌‌نگاری رهبر انقلاب با جوان غربی در سال ۵۹ در پوستر زیر مشاهده نمائید.