زاهدان بلاگ نوشت: مردم سیستان و بلوچستان به پویش " چرا مرگ بر آمریکا پیوسته اند "
دست نوشته های این پویش به شرح ذیل می باشد.