تاکنون برایتان پیش آمده است هنگامی که می خواهید با همسرتان به بیرون بروید خانه فامیل یا بازار و گردش فرقی نمی کند، اما شوهر شما زودتر سرش را پایین انداخته و راهش را ادامه می دهد و شما برای آنکه با او همقدم شوید مجبور هستید گامهایتان را سریعتر بر دارید. جالب اینجاست که وقتی کنار او رسیدید طعنه هایتان شروع می شود که چرا زودتر از من از خانه بیرون آمدی راهت را می روی انگار نه انگار که من همسرت هستم و...

یکی از دلایلی که آقایان را مجبور به این چنین کارهایی می کند تاخیر در حاضر شدن خانم ها برای حضور بهتر و شیک تر بیرون از منزل است.

هنگامی که یک زن و مرد تصمیم به خروج از منزل می گیرند عده ای از خانم ها تازه یادشان می آیند چه باید بکنند از اتو کردن لباس گرفته تاآرایش و رفع چین و چروک صورت و... در این بین برخی از مردان که این زیبایی را دوست دارند صبر و حوصله به خرج می دهند حتی نظرشان را نسبت به نوع پوشش همسرشان بیان می کنند اما هستند آن عده از مردانی زود از کوره در می روند و حوصله به خرج نمی دهند به محض اینکه خوسان حاضر شدند بیرون از منزل یا درون ماشین منتظر همسرخود می مانند و بوق ماشین را یکسره می کنند یا اینکه راهشان را کج کرده و نیمی از مسیر را تا زمانی که همسرشان آماده شود و به آنهابرسد، طی می کنند.

حتی گاهی هم پیش آمده که این عده از مردان از اینکه بدون همسرشان نیمی از مسیر را طی کرده اند پشیمان شدند زیرا با این کارشان مدتی باید منت کشی کنند تا این اقدام آنها که باعث ناراحتی همسرشان شده را برطرف کنند.

روزی که خداوند متعال ، انسان های مختلف را با رنگ و زبان و نژاد های مختلف آفرید، زیبایی خلقت را در تفاوت، در عین داشتن ذات پاک خدایی دانست. ما انسانها باهم متفاوتیم، آنقدر متفاوت که برخی معتقدند انگار زنان از یک سیاره و مردان نیز از سیاره دیگری آمده اند.

خانم ها بدانند ، چاره این درد این است که زودتر از معمول آماده شوید (حتی شده یکی دو ساعت)و اصلا از همسرتان هم نخواهید که آدرس را بپرسد، بگذارید هر چقدر که می خواهد دور خود بچرخد تا آخر یا خسته شود و یا خودش، خودجوش آدرس را بپرسد و یا با امدادات غیبی و الهی، به طور ناگهانی آدرس را پیدا کند! این کار باعث می شود همزمان با هم از خانه خارج شوید و تاخیر طولانی مدت شما در آماده شدن کمتر به نظرشان بیاید.