به گزارش زاهدان بلاگ؛ خبرآمد خبری در راه است خرم آن دل که از آن آگاه است. بار دیگر حال و هوای شهرستان زاهدان معطر به بوی 10 پرستوی عاشق از دیار جبهه ها شد. در خیل این جمعیت هستند مادران، پدران و همسرانی که سال هاست هنوز هم چشم انتظار خبری از یوسف گم گشته خود بوده تا تکه استخوان یا حتی پلاکی از جگرگوشه شان جستجو کنند. هنوز هم هستند خواهران و مادرانی که تا خبر از تفحص پیکر مطهر شهدا می شود چشم دلشان روشن می شود که شاید اینبار یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور...

علی ای حال ورود پیکر مطهر شهدا باعث شادی مردم میهمان نواز این دیارشد و این مردم روزهاست منتظر مانده اند تا از میهمانان حسینی که در روزهای آخر ماه صفر میهمان همیشگی شهرمان می شوند، استقبال کنند.

حواسمان باشد! شهدا آمدند تا یادمان باشد؛ در راه سربلندی، جاودانگی و ماندگاری این نظام چه جوانانی جان خویش را فدا کرده تا نام دین در کشور زنده بماند وسربلند بمانیم، خودشان می آیند و نمی گذرند از یادشان برویم. استخوان های بی پلاکشان می آیند تا گمنام بمانند، تا به همه تعلق داشته باشند. همانگونه که وقتی رفتند، برای همه رفتند.اکنون ما باید میزبان خوبی برایشان باشیم تا در غربت احساس تنهایی نکنند. اینها آمده اند تا بگویند پشتیبان ولایت باشیم و در کنارش بمانیم تا رستگار شویم.

شهیدان گمنام می آیند تا بگویند که آنگونه که رهبرمان فرمودند باید همه اقشار جامعه، روحیه و تفکر بسیجی داشته باشند. از همین رو باید با تفکر بسیجی مانند شهدای گمنام، درگمنامی، جهادی باشیم زیرا پیغام این شهدا این است که راه نجات ما، گمنامی در جهادگری است.