دعا می خواند و زیر لب جوشن کبیر زمزمه می کند، چشم به دریای مهر و محبت تو دارد و می داند او را نا امیدی از درگاه پر مهرت نیست  آن هم در شب هایی چون قدر. و چنین بود که در اولین شب آن و همزمان با ضربت خوردن حضرت علی بن ابی طالب (ع) بسیاری در مساجد، تکیه ها، حسینیه ها و حتی خانه هایشان دست به سوی لطف الهی دراز کردند تا از بارش بی کران رحمت در این شب پر فیض و برکت بهره مند شوند. جای جای شهر، مساجد و حسینیه ها مملو بود از مومنانی که دست خالی به آستان جانان ابراز نیاز کردند، مومنانی که یک سال انتظار لیالی قدر را کشیدند و العفو گویان به درگاه معبود ابراز نیاز کردند و خدا را به اسمای متبرکه اش سوگند دادند و از او خواستند تا نگاه رحمتش را متوجه آنان کند. در شب نوزدهم و اولین شب قدر، دل ها غرق ماتم مصیبت ضربت خوردن امیر مومنان(ع) بود و امشب در شب قدر دوم و شهادت مولا دوباره دست ها به سوی آسمان دراز می شود و ترنم چشم ها گونه ها را سیراب می کند تا نوای العفو العفو از دل بر زبان جاری شود به امید استجابت. پس امشب هم خود را مهیای دومین شب از لیالی پر خیر و برکت قدر می کنیم، شبی که در روایات آمده است از شب نوزدهم افضل است و از خدای خود می خواهیم پذیرای استغفار و توبه ما باشد.