گاز رسانی به جنوب شرق 6ساله شد/ دیسک کمر تنها دست آورد وعده مسئولان

پرده از راز سر به مهر پروژه گاز رسانی به سیستان وبلوچستان در پس وعده های تکراری مسئولان هرازگاهی کنار زده می شود تا در خاطرات به یادگار حک شود که دومین استان پهناور که 11 درصد از مساحت کل کشور را بخود اختصاص داده تنها استانی است که از نعمت گاز طبیعی محروم بوده هر چند در این مدت مسئولان یکی پس از دیگری بر صندلی مدیریت نشستند اما وعده ای در این خصوص تاکنون عملی نشد که بارقه ای از امید را در دلهای مردم این دیار روشن کند.
تقویم خاطرات را که ورق بزنیم در سال 1384 بود که اجرای خط لوله انتقال گاز ازعسلویه به شهرستان ایرانشهر به عنوان یکی از مصوبات دور نخست سفر استانی هیئت دولت نهم با عنوان خط “لوله صلح” امید روشن شدن مشعل گاز در خانه های مردم این استان را پر فروغ کرد.
 اما با گذشت ۹ سال از آغاز این تصمیم روشن شدن مشعل گاز در این استان رازی خاموش باقی مانده است.