عده ای فکر می کنند برای سفر باید پول زیادی خرج کرد و تا جایی که می توان از خانه دور شد. غافل از این که در همین ایران خودمان و شاید همین بغل گوشمان، مکان های دیدنی و عجیبی داریم که حتی اسمشان را هم نشنیده ایم. مکان های گردشگری که هر کدام به دلیلی معروف شده اند. یا به خاطر زیبایی رویایی شان، یا به دلیل افسانه هایی که درباره شان ساخته شده است و یا به دلیل دسترسی سختشان. در این پرونده سعی کرده ایم به طور خیلی خلاصه چند مکان دیدنی را که هر یک به دلیلی مشهور شده است معرفی کنیم. بیشتر این نقاط که ساخته دست بشر نیست و به صورت طبیعی و بدون عوامل انسانی معروف شده؛ و در آن ها خبری از بازار و پاساژ هم نیست اما حس زیبایی شناسی و ماجراجویی شما با سفر به آن ها حسابی اغنا می شود.