غلامحسین آرامش یکی از شهدای مسجد امام علی (ع) شهرستان زاهدان است . فردی که نمازهای خود را در مسجد می خواند و هیچگاه از معنویت غافل نبود، در تمامی مراسمات شرکت می کرد.

در مراسم شام غریبان حضرت زهرا(س) شرکت کرد اما نمی دانست که امشب را مهمان است و با سرگذاشتن به سجده ی دوست دل به درگاه احدیت سپرد و ناگهان جام وصل یار را نوشید و رهسپار بهشتی ابدی شد.