چند سالی است که مشاوره های پیش از ازدواج به عنوان اقدامی ضروری و تعیین کننده برای ازدواج مورد ارزیابی قرار گرفته اند بگونه ای که بدون مهر تائید کارشناسان در مراکز مشاوره اجازه عقد دائم به زوج ها داده نمی شود مگر اینکه مراحل قانونی را سپری کنند.

اهم اقداماتی که در این مراکز انجام می شود از آزمایش عدم اعتیاد از هر دو نفر گرفته تا انجام آزمایش تالاسمی، تست بیماری سیفلیس برای آقایان، تزریق واکسن کزاز برای خانم ها و گذراندن کلاس مشاوره تنظیم خانواده است که باید گفت گزینه آخر بیشترین کاربرد را برای آشنایی زوجین از یک زندگی مشترک دارد.
براستی که آموزش و مشاوره تنظیم خانواده مرحله بسیار مهم از زندگی است که علاوه بر زن و شوهر سرنوشت نسل های آینده را هم رقم می زند.
حال اگر چه زمان کافی در اختیار پرسنل این مراکز برای آموزش به مراجعه کنندگان وجود ندارد و حجم مطالب اجازه توضیحات بیشتر را نمی دهد اما حضور افراد در این کلاس ها گام موثری برای شروع زندگی تازه است به شرط اینکه آموزش ها مفید باشد.

از لبخند نوعروسان تا کسل کننده بودن کلاس ها
کلاسی سرد و بی روح که با لبخند و مهربانی کارشناسان مرکز مشاوره کمی جان می گیرد. شاگردهای این کلاس درس نوعروسانی هستند که مادران آینده می شوند؛ افراد بی سواد و با سواد تا دخترکی که ناشنوایی دارد همه بر سر یک کلاس نشسته و به صحبت های کارشناس گوش می دهند، برخی با یکدیگر می خندند و عده ای هم از فرط تکراری بودن مطالب در ذهن خود خیال پردازی می کنند در کلاس حضور دارند اما ذهنشان کجاست؟ خدا می داند! عده ای هم چشمانشان خیره به ساعت است تا وقت به پایان برسد گویا جو کلاس راه نفس کشیدنشان را بند آورده است.
اما چه چیز حاصل کلاسی یک ساعت و نیم است؟ نگاه کردن به یک فایل تصویری یا صحبت های تند و سریع مشاور که می خواهد تمام مطالب را در این مدت کوتاه بازگو کند.
به گفته برخی از حضار شرکت کننده در کلاس مشاوره اگر مسئولان همت کنند و خود اقدام به توضیح و تفسیر مطالب آموزشی کنند نتیجه موثری تری از کلاس بدست می آید تا اینکه به تماشای یک فایل ویدئویی نشسته و عده ای در بین آن از فرط خستگی خمیازه بکشند چرا که بحث بر سر یک عمر زندگی است که نباید به آسانی از آن گذشت.