بیانات در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات


همه با هم، رهبر معظم انتقلاب روز گذشته در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات درباره اجرای برجام تذکر دادند و فرمودند: آمریکا اهل خدعه است، به لبخند و ماسک او اعتماد نکنید.