پای زینب کوچه‌ها را یک به یک رَد می‌کنیم

 

ما دمشقش را شبیه شهر مشهد می‌کنیم

 

نوش جان دشمنش شلیک‌های نابمان

 

ای همه جان‌ها فدای خواهر اربابمان

 

ما به قصد پاسداری از حرم برخاستیم

 

بارها ما از خودش اذن شهادت خواستیم

 

جان سپردن در حرم یک افتخار دائمی‌ست

 

پس لباس ارتشی اینجا لباس خادمی‌ست

 

می‌شود فردا پر از لبخند گل‌ها سوریه

 

خط آهن می‌زنیم از کربلا تا سوریه!