مرجع وبلاگ های زاهدان به مناسبت شهادت آیت الله شیخ نمر منتشر کرد: