عکس نوشته رهبر انقلاب در مورد جنگ نرم جهت دانلود بر روی آن کلیک کنید.رهبر معظم انقلاب در این برهه از زمان که در جنگ نرم قرار گرفته ایم خطاب به جوانان بیان داشتند: شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش  نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است.