عکس نوشته دغدغه مقام معظم رهبری منتشر شد، جهت دانلود روی آن کلیک کنید. مقام معظم رهبری در راستای مسائل فرهنگی بیان نمودند: مسئله فرهنگ مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مۆمن و انقلابی است.واقعاً همه باید قدر جوانان مۆمن و انقلابی را بدانند زیرا همین جوانان هستند که در روز خطر، سینه سپر می کنند.