وقتی تروریست ها دامن کشورهای غربی را میگیرد


همه با هم   منتشر کرد: با توجه به حملات تروریستی در پاریس و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با امیر کویت، سایت همه با هم عکس نوشته زیر را منتشر کرد.