همه با هم منتشر کرد:  مردم سیستان و بلوچستان به پویش " چرا مرگ بر آمریکا پیوسته اند "
دست نوشته های این پویش به شرح ذیل میباشد.
شما هم به این کمپین بپیوندید و عکس نوشته های خود را به آدرس info@baham91.irارسال نمایید.