صحبت کردن با اوست که دلهایمان را جلا می دهد و در اوج ناامیدی، امیدها را بر قلبمان فرو می آورد. کسی که باور قلبی و ایمان به ذات احدی داشته باشد و در تمام لحظات زندگی به یاد معبودش باشد همیشه در آرامش و آسایش است. آری! همان خدایی که در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام را با دست خالی اما با ایمان و اعتقاد راسخ به ذات عبودیت در مقابل دشمنان بعثی پیروز و سربلند کرد  ما را نیز تنها نمی گذاردهرچند که بد عهدی های زیادی در مسیر بندگی اش انجام دادیم اما او همواره پشت و پناه مان بود و درخواست هایمان را اجابت کرد.

آری! او همان خدایی ست که گفت: بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا.

تصاویری که در ریر آمده نشان از خلوص راسخ رزمندگان اسلام دارد که با عشق و دلدادگی به معبود خود همواره راه پیروزی را در پیش گرفتند به طوری که در زیر آتش دشمن دلهایشان ذره ای نلرزید و امید خود را از دست ندادند.

کاش ما نیز همچون شهدا گوشه ای از لحظات و ساعات عمر خود را عاشقانه وقف خدای خود کنیم تا در اوج لذت عبادت به آسایش و آرامش نیز دست یابیم.