همه با هم نوشت، درپی ورود وزیر امور خارجه آلمان به ایران و برگزای کنفرانس " توسعه و صلح پایدار" در دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان را به دنبال داشته است،کشور آلمان در زمان جنگ تحمیلی بمب های شیمیایی را به رژیم عراق جهت بمباران ایران تحویل داد که حاصل آن شهادت و جانباز شدن 2هزار نفر از مردم ایران میباشد.

در همین راستا سایت همه با هم عکس نوشته ایی با موضوع  " ما سردشت را فراموش نمی کنیم" منتشر کرد.