هیـــــس!!صدایی از مردمان سیستان بلندنمی شود زیرا علاوه بر مشکلات ریز گرد ها و کاهش دید ناشنوایی را نیز برای خود به وجود می آورند ...

صدای آوازهای محلی سیستان قطع شده است زیرا دیگر در این سرزمین با گرد و غبار فراوان خانه ای برای نواختن آوا های محلی وجود ندارد...

پیش نمایش و دانلود طرح (کلیک کنید)

sistan

سیستان ومردمان آن سکوتی به مانند سکوت کویر دارند تا علاوه برمشکلات خود برای دیگران مسئله ساز نشوند....

سکوتت را مشکن شاید عده ای به زحمت افتاده و سختی بردوش کشند...

ای سیستان روز هایی را به یاد آور که مهد دلیرانی همچون یعقوب لیث صفاری و دیگر بزرگان بوده ای و اکنون رو به فراموشی سپرده شده ای...

و امید است که بار دیگر با عنایت خداوند همان سیستان مملو از نعمت های بهشتی شوی تا مردمانت بار دیگر با اراده قوی به دیارشان خدمت کنند...

منبع: چفیه های بهشتی