جمعی از دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان با امضای توماری، حمایت خود را از گزاره برگ ملی در خصوص پیروی از خط ولایت فقیه و عدم اجازه بازرسی از مراکز هسته ای و نظامی ایران اعلام کردند.

گزاره

گزاره

گزاره

گزاره

گزاره

گزاره

گزاره