رزمنده دوران جنگ با بیان این مطلب که دوران دفاع مقدس از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است  برایمان خاطره ای بازگو می کند.

می گوید در 3 الی 4 سالی که در جبهه حق علیه باطل بوده قریب به 12 عملیات در دوران جنگ را حضور داشته است از عملیات والفجرمقدماتی، والفجر1، 2، 3 و 4 تا عملیات خیبر و بدر و...

 یکی از خاطرات فراموش نشدنی در دوران حضور در جبهه را از شهید محمود خانی بیان می کند و می گوید: شهید محمود خانی ازبچه های 14 ساله زاهدان است که در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده شده است. این شهید درعملیات والفجر3 آزادسازی مهران14سال سن داشت اما هنگامی که  پشت توپ23نشسته بود آنقدر ماهرانه تیر انداری  را ادامه  داد که هواپیمای آمریکایی نتواند به محل استقرار عملیات نیروهای ایرانی راه پید کند. آتش آنقدر زیاد بود که  گلوله ها قرمزشده بود ولی این شهید14 ساله آنچنان مقاومت وایستادگی کرد که انگشتان دستش سوخت ولی تیراندازی رارها نکرد تاهواپیمای آمریکا از نقشه شوم خود منصرف شد.این خاطره و همت، رشادت و ایستادگی این جوان  را هیچگاه فراموش نخواهم کرد.

سالهاست که هر موقع به گلزار شهدا می آیم به دیدار این شهید بزرگوار می روم و این فداکاری او همیشه در خاطرم ماندگار خواهد بود.